Manşet

Umut Yayımcılık’tan yeni bir kitap çıkıyor

Marksizm, 1840’ların sonlarından başlayarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan düşünce ve eylem akımları içinde kuşkusuz miadını doldurmayacak bir düşünce sistematiği üzerine kurulmuştur.

Onun sınıfsal temelli ona her şeyden önce bir pratik güç kattı. Marks’ın da ifade ettiği üzere düşünceler hiçbir şeyi hayata geçiremez. Her şeyden önce düşüncelere güç katacak ve hayata geçirecek bireylere yani kadrolara ihtiyaç vardır.

Bu anlamıyla Marksizm bir eylem kılavuzu olarak sınıf mücadelesinin her alanında hayat bulan bir evrensel şemaya sahiptir.

Bu eylem kılavuzunun oluştuğu süreç ve yükseldiği teorik zemin kuşkusuz onun pratiği kadar önem taşımaktadır. Marksizm’in temellerini oluşturan düşüncenin kavranması eylemin güçlülüğünü ve değiştirici gücünü daha kudretli kılacaktır.

Bu kapsamda Umut Yayımcılık olarak baskıya hazırladığımız Ferhat Ali’nin kaleme aldığı Marksist Felsefenin Temelleri adlı kitap çok yakında yayınevi irtibat bürolarımız ve kitapevlerinde.

 

Umut Yayımcılık

 

Bu çalışmanın amacı, Marksist felsefenin temel dayanağı olan şeye, diyalektik materyalizme ve, dünya tarihi anlayışında bir kilometre taşı sayılan ve sosyalizme bilimsel bir temel sağlayan iki ayaktan biri olan (öteki artı-değer teorisidir) Marks’ın materyalist tarih anlayışına (tarihsel materyalizm) dair özsel içeriğini ve ilkelerini felsefi-teorik dayanaklarıyla açıklamaktır.

 

(Önsöz’den, Ferhat Ali)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu