DünyaGüncel

HKP(Maosit)’ten 18.kuruluş açıklaması

HKP(Maoist) yaptığı "21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında Partinin 18. Yıldönümünü Devrimci Coşku ve Sağlam Bir İradeyle Kutlayalım! Kitle tabanını güçlendirelim ve Halk Savaşını ilerletelim!" başlıklı açıklama ile kuruluşunun 18. yılını kutladı.

Partimiz Hindistan Komünist Partisi’nin (Maoist) 21 Eylül 2004’te kuruluşunun üzerinden 18 yıl geçti. Partimiz ülkedeki devrimci hareketin öncüsüdür. Bu vesileyle, partinin Merkez Komitesi, partinin tüm saflarını, devrimci halk organlarını ve devrimci halkı, 18. Yıldönümünü ülkenin dört bir yanındaki kırsal ve kentsel alanlarda devrimci coşku ve sağlam bir iradeyle kutlamaya çağırır.

Ülkenin her köşesinde kitle tabanını genişletmeye, partiyi güçlendirmeye ve Hindistan’da Halk Savaşını ilerletmeye ve karşı-devrimci stratejik ‘SAMADHAN’-Prahar saldırısını yenilgiye uğratmaya çağırır.

tkpml.com sitesinde yer açıklamanın devamında, “Son bir yılda yüz yirmi dört yoldaş, ülkedeki çürümüş yarı-sömürge, yarı-feodal sistemi yıkmak ve Yeni Demokratik Devrimi gerçekleştirmek ve tüm dünyada Sosyalizm-Komünizmi kurmak gibi büyük hedeflere ulaşmak için kararlı çabalar sarf eden partimizi ve devrimci hareketi ortadan kaldırmak amacıyla düşman tarafından başlatılan ‘SAMADHAN’-Prahar saldırıları karşısında cesaretle çarpışarak şehit oldu. Bunlardan otuzu kadın savaşçıdır. Şehitler arasında MK ve Polit Büro üyesi Yoldaş Akkiraju Haragopal (Ramakrishna, Saket), MK üyesi ve Maharashtra-Madhya Pradesh-Chhattisgarh Özel Bölge Komitesi Sekreteri Yoldaş Milind Teltumbde (Deepak, Jeeva), DKSZC Sekretaryası üyesi Yoldaş Uppuganti Nirmala (Narmada), BJSAC Sekretaryası üyesi Yoldaş Sandeep Yadav (Rupesh), 13 ZC/DvC/DC üyesi, 30 AC/PPC ve 27 halk organı aktivisti vardır. Henüz 25 yoldaşın bilgileri elimize ulaşmadı.

Bunlara ek olarak, devrimci, ilerici, demokratik Kitle Örgütlerinin birçok liderini, aktivistini, entelektüelini, sempatizanını ve devrim dostunu kaybettik. Partimizin 18. Yıldönümü vesilesiyle MK, Partimizin sevgili kurucu liderleri Yoldaş Charu Mazumdar ve Yoldaş Kanhai Chatterjee de dahil olmak üzere halkın kurtuluşu için hayatlarını feda eden tüm şehitlere mütevazı devrimci saygılarını sunar.

Peru Komünist Partisi lideri Yoldaş Gonzalo, Filipinler NPA sözcüsü Yoldaş Ka Oris ve Galiçya Maoist Komünist Partisi kurucu lideri Yoldaş Martin Naya gibi birçok lider yoldaşın şehadeti Uluslararası Komünist hareket için ciddi bir kayıptır. Gonzalo Yoldaş, MLM ve Halk Savaşı teorisini Peru’daki toplumsal koşullara doğru bir şekilde uyguladı ve ülkede Halk Savaşının ilerletilmesinde büyük bir lider olarak ortaya çıktı. Emperyalizme karşı Dünya Komünist hareketini ilerletmek için büyük hizmetlerde bulundu.” denildi.

Açıklamanın sonunda, “Ezilen çeşitli sınıflar, kesimler ve milliyetler sömürü, baskı, sindirme ve ayrımcılık devam ettiği sürece sınıf mücadelesi, demokratik mücadeleler, ulusal kurtuluş mücadeleleri ve devrimler yapmaya devam edeceklerdir. Egemen sınıflar ve onların devletleri katliamlar, zulümler yaparak, hakaretler yağdırarak halkı isyana kışkırtırlar. Bu nedenle egemen sınıflar ya da onların devleti devrimleri asla kalıcı olarak durduramaz.” denilerek;

“Partimiz, Marksist bir anlayışla ve toplumsal devrimlere sarsılmaz bir güvenle mevcut elverişli nesnel koşulları bütünüyle değerlendirerek olumsuzlukları aşmanın yollarını arama inisiyatifine sahip olmalıdır. Her yerin kendine özgü elverişli yönlerinin farkına varmalıyız. Düşman saldırısına karşı koyabilmek için elverişli koşulları etkin bir şekilde kullanmalı, zayıflıkları ve hataları düzeltmeli ve inisiyatif sahibi olmalıyız.

Halkı siyasi olarak aydınlatmalı, sınıf mücadelelerini ve halk mücadelelerini geliştirmeliyiz. Marx ve Engels devrimci ‘Marksizm’ teorisini dünya proletaryasına ve tüm ülkelerin emekçi kitlelerine teslim ettiler. Lenin ve Stalin, Bolşevik partisini yenilmez ve çelikten inşa ettiler, Sosyalist devrimi gerçekleştirdiler ve Sosyalist devleti kurdular.

Mao halka nasıl hizmet edileceğini, Yeni Demokratik Devlet-Sosyalizmin nasıl kurulacağını ve onu korumak için Kültür Devriminin nasıl yapılacağını kanıtladı. Komünist parti liderliği, halkla yakın ilişkiler kurmak ve sınıf mücadelesinin alevlerini yaratmak için geniş çaplı kitle çalışması yapmalıdır. Ezilen sınıf, kesim ve milliyetlerden halkın siyasi olarak aydınlatılmadan ve sınıf mücadelesinin alevleri tutuşturulmadan Parti-HKGO-Birleşik Cephe güçlenmeyecektir. Devrim başarılı olamayacaktır. Uluslararası proleter görevler militanca yerine getirilemez.

Halkın misillemesi-silahlı misilleme ve halkın özlemlerine göre Halk Savaşı, halkın seferberliği ve mücadelesi olmadan ve düşman saldırısına karşı, halkın zaferlerinden hiçbirini koruyamayız. Yeni Demokratik Devrimi Silahlı Tarım Devrimi ekseninde ancak yarı-sömürge, yarı-feodal toplumu Uzun Süreli Halk Savaşı yoluyla yıkarak gerçekleştirebiliriz. Ancak bu şekilde sömürü, baskı, zulüm ve ayrımcılığın olmadığı Yeni Demokratik Hindistan’ı kurabiliriz. Bu anlayış ve özgüvenle sağlam adımlarla ilerleyelim!”  kararlı mücadele mesajlarını paylaştı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu