Güncel

6 yıllık fili cezalandırma sürgünle devam edecek

İstanbul Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen Dr. Barkın Asal görevine iade edildi ama kendi okulu yerine üç büyük şehir dışında ve 2006'dan sonra kurulmuş bir üniversitede görev yapabilecek.

Doktor Barkın Asal ‘göreve iade’ kararı sonrası Meclis Başkanlığına bir dilekçe yazdı. Dilekçesinden ihraç kararının hiçbir hukuk kuralıyla açıklanamayacağını hatırlatan Barkın Asal,

‘göreve iadesi’nin de yine aslında hiçbir hukuk kuralıyla açıklanamayacak olan OHAL Komisyonu eliyle yapıldığını anlattı.

Komisyonun bir yargı makamı olmadığına vurgu yapan Asal dilekçesinde şu vurgulara dikkat çekti: “OHAL Komisyonu, Anayasa’ya aykırı olarak, tasnif dışı olağanüstü bir kurul olarak teşkil edilmiştir. Azlimden altı, OHAL Komisyonu’nun ihdasından beş yıl sonra gelen bu karar, söz konusu Komisyonun tatbik ettiği usûl nedeniyle, fiili bir cezanın zaten uygulanmış olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir.”

Komisyon kararına göre Dr. Barkın Asal, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne değil, üç büyük şehir dışında ve tercihen 2006’dan sonra kurulmuş bir üniversiteye atanabilecek. KHK’lerin yağmur gibi yağdığı 2016 yılında yine bir KHK ile OHAL Komisyonu kararı ile geri dönenlerin kendi kurumlarına değil 3 büyük şehir dışında ve 2006’dan sonra kurulan üniversitelere görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar daha sonra kanuni düzenleme haline getirildi.

Dilekçesinde KHK ile uğratıldığı statü kaybının bu yolla devam edeceğine dikkat çeken Dr. Asal, “Görünen odur ki, KHK ile uğratıldığım vatandaşlık içi statü kaybı, bu kez de muzır bir vatandaşmışım gibi, Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir biçimde sürgünle devam edecektir. Neyse ki, en azından bu ve bunun gibi uğradığım hak kayıplarının birçoğu hakkında açacağım davaların yargı eliyle görülmesinin önünde bir engel yoktur” dedi.

Asal aleyhindeki verilen bu kararın hazırlık işlemini yapanlar hakkında yasal düzenlemeler nedeniyle tahkikat yapılmasının yollarının kapatıldığını anlatan Asal, “Mevcut yasal düzenlemeler izin vermese de bu kamu ajanlarının kim olduğunun meydana çıkarılması için Anayasanın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti, 125. maddesinin son fıkrasında bulunan devletin kendisinin neden olduğu zararı tazmin zorunluluğu ve 40. maddesinde yer alan ilgili görevliye rücu ilkesi gereğince gerekli hukuki yollara başvuracağım” dedi.

Dr. Asal iadeiitibarının sağlanması için de hakkındaki kararın kaldırıldığını duyuran bir ilan yayımlanmasını talep ederek dilekçesini şöyle sonlandırdı: “Haklarında OHAL Komisyonunca veya mahkemelerce iade kararı verilmiş veya verilecek bütün vatandaşların iadeiitibarının sağlanmasının Cumhuriyetin ve Hukuk Devleti’nin zaruri ilkelerinden olduğu da unutulmamalıdır. Bir kez 675 sayılı KHK ve bir kez de 7082 sayılı Kanuna ekli listelerde adımın toplam iki kez Resmî Gazete’de zikredildiği hatırlanacak olursa, verilen kararın kaldırıldığının bununla müsavi bir şekilde ilanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ve vatandaşlık bağıyla bağlı bulunduğum Türkiye Cumhuriyeti’nden talebimdir.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu